Výrobní družstvo Dřevojas vyhlašuje v souladu se soutěžními pravidly České komory architektů a ve spolupráci s Ústavem nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity v Brně, katedrou designu Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a katedrou designu Fakulty umění Technické univerzity v Košicích studentskou soutěž na téma

Koupelnový nábytek a využití koupelny jako místa pro relaxaci v roce 2025

Cílem soutěže je najít mezi studenty talentované a kreativní designéry, dát jim šanci získat zkušenosti a pomoci nalézt uplatnění v praxi.

oficiální protokol

Vyhlášení výherců

 

 

 

Ostatní soutěžní návrhy

 

 

 

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i týmy v počtu maximálně tří členů z řad studentů nástavbového, bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia vyšších odborných a vysokých škol na území ČR a SR akreditovaných ministerstvy školství obou republik.

Zadání pro soutěžící

Soutěžící mají za úkol vytvořit návrh, který odráží jejich představu koupelny jako místa relaxace v roce 2025, jejíž součástí je rovněž koncept koupelnového nábytku. Návrh by měl být vytvořen pomocí nejnovějších technologií, zároveň bude patrné, jaký směr dalšího vývoje koupelny a jejího budoucího využití určuje. Jeho součástí bude také znázornění způsobu relaxace v koupelně budoucnosti. Samozřejmostí je podmínka, že návrh půjde v současné době také vyrobit.

Bližší specifikace a podrobná pravidla soutěže – „co/kdy/jak/v jakém formátu“

  • 1. cena finanční odměna: 10 000,- Kč
    věcná cena: Wacom Intuos Pro M - Special Edition
  • 2. cena finanční odměna: 5 000,- Kč
    věcná cena: iPad mini
  • 3. cena finanční odměna: 3 000,- Kč

Termíny

Soutěžní návrhy mohou soutěžící zasílat v elektronické podobě prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je uveden na této stránce, nebo na adresu studentiprodrevojas@drevojas.cz, a to do 15. 5. 2015.

Finální termín pro položení dotazů je 1. 4. 2015. Seznam zodpovězených dotazů ZDE (aktualizováno 1x týdně).

Návrhy budou následně posouzeny odbornou porotou a výsledky soutěže uveřejněny do 30. 6. 2015 na webových stránkách www.studentiprodrevojas.cz a na profilu společnosti Dřevojas na Facebooku.

Odborná porota

 

 

Ing. arch. Kristina Ullmannová
architektka
ČKA

Bc. Jakub Med
student ČVUT a ČZU
vítěz I. ročníku soutěže
Studenti pro Dřevojas

Ing. arch. Peter Koban
Fakulta architektury
ČVUT

Jiří Machala
technolog
Dřevojas, v. d.

Ing. Zdeněk Blažek
marketingový manažer
Dřevojas, v. d.

Partneři

isic kd mendel purkyne

 

Kontaktní osoba
pro dotazy

 

 

Mgr. Jana Becková

Přihláška do soutěže